ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกจันทบุรี
ดับไฟเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ พาดสายแรงสูง ริมถนนสุขุมวิท บริเวณ ม.8 ต.นายายอาม
03/06/2562 09:00
03/06/2562 17:00
กฟอ.นายายอาม
039491118
วิลาสินี ตลับทอง
ลำดับดาวน์โหลด