ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ตูม-หนองไผ่
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
15/11/2562 09:00
15/11/2562 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด