ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณประตูน้ำบ้านองครักษ์ - แยกบ้านใหม่ซอย ๓
เพื่อทำการปักเสาพาดสาย ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ไฟจะดับตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. บริเวณ ต.องครักษ์ และ ต.ไผ่กองดิน
17/03/2563 08:30
17/03/2563 16:30
กฟอ.บางปลาม้า
089-5363775
ประชุม พันธ์เรือง
ลำดับดาวน์โหลด