ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ธัญบุรี
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงกฟภ.จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าบริเวณคลอง2-3รังสิต-นครนายก64หมู่บ้านชมฟ้าซอย4-5,5/1-5/7...
16/02/2562 09:00
16/02/2562 12:00
กฟอ.ธัญบุรี
02-5331159
สยาม กิตยาภิรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด