ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงปั้ม ปตธ.บ้านกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี
ดับไฟระบบจำหน่ายแรงสูงปั้มน้ำมันTLC ออยล์ บ้านกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี
04/01/2562 10:00
04/01/2562 17:00
กฟอ.ชุมพลบุรี
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสื่อแจ้งดับไฟ