ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหนองไก่เถื่อน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
18/01/2561 09:00
18/01/2561 13:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน