ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่ม่วงก๋อน
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บ้านใหม่ม่วงก๋อน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
28/07/2564 08:30
28/07/2564 15:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
เนติภัทร ธีรติวรากุล