ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายในปั๊ม ปตท.ถนนข้าวหลาม ฝั่งขาเข้าบางแสน
เพื่อทำการปักเสาและพาดสายไฟฟ้า 115เควี
บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.ถนนข้าวหลาม ฝั่งขาเข้าบางแสน
ไฟฟ้าดับเฉพาะภายในปั๊มเท่านั้น
14/10/2564 08:30
14/10/2564 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด