ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านพงษ์ วัสดุก่อสร้าง – ร้านวัสดุก่อสร้าง (กิ่วแลป่าเป้า) ม.3 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ หน้าร้านพงษ์ วัสดุก่อสร้าง – ร้านวัสดุก่อสร้าง (กิ่วแลป่าเป้า) ม.3 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
29/09/2564 08:30
29/09/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300 และ 053-487365
ธาดาพงศ์ พรหมมี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ