ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บริเวณ แยกเทศบาล 8 ถึงศูนย์การค้า Landmark แนวถนนนิคมรถไฟ และแนวถนนเอกชัย ซ.12 (ซอยดับเพลิง) [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (พาดสายไฟฟ้าแรงสูงใหม่)
28/06/2563 08:00
28/06/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด