ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หมูม่น หมู่ที่1,2,10,11, บ.เม็ก หมู่ที่3, บ.นาทัน หมูที่4, บ.หนองไผ่ หมู่ที่5, บ.แก่งพฤาชัย หมู่ที่7และ บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
10/02/2564 08:00
10/02/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด