ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปราบ อ.ปลวกแดง
แก้ไขเสาไฟฟ้าล้ม และตัดต้นไม้
20/06/2564 08:00
20/06/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
083-5978027
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ