ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ขมิ้น หมู่7,8,9 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายตัดจ่ายหม้อแปลงเสริม บ.ขมิ้น ม.8 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
21/01/2564 08:00
21/01/2564 15:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด