ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเหรียญเจริญ ห้องแถวโชคดีเสมอ 2 ถนนสาย 3375
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงต่ำ
15/06/2562 08:30
15/06/2562 16:30
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ