ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสามัคคี ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ก่อสร้างไลน์เชื่อมโยง ฟีดเดอรื7 สถานีจ่ายไฟศรีสะเกษ
08/05/2562 09:00
08/05/2562 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045 644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด