ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปากทางเข้าโครงการเคหะชุมชนมหาชัย ถึง ร้านก๊วยเตี๋ยวชาววัง แนวถนนพระรามที่ที่ 2 ขาออก กทม. [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 kV
(เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV ใหม่)
11/10/2563 08:00
11/10/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด