ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณปากซอยหลังเมรุวัดปลักแรด ถึง ประปา ต.เบิกไพร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 15.00 น. บริเวณปากซอยหลังเมรุวัดปลักแรด ถึง ประปา ต.เบิกไพร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
26/05/2563 09:00
26/05/2563 15:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด