ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนเพชรเกษม แยกควนลัง และ ซอยศิษย์วิศาล หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รื้อถอน และ ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 ม. จำนวน 2 และ 2 ต้น
29/04/2562 09:00
29/04/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ