ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าโรงเรียนวัดเตาปูน
เพื่อทำการบำรุงรักษาและแก้ไขมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้นหม้อแปลงหน้าโรงเรียนวัดเตาปูน
22/12/2561 09:30
22/12/2561 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด