ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE สะพาน บ.คำแก้ว ถึง DISS ชั่วคราว ก่อน บ.ซันนี่เวย์
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
1.ดับไฟเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านคำแก้ว , บ้านคำแวง , โรงเรียนเทคโนโลยีโซ่พิสัย , องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว
2.จัดที่ดับไฟปฏิบัติงานไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
26/05/2563 07:00
26/05/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด