ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยทราย ถึง บ้านหนองแวง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้
14/05/2562 09:00
14/05/2562 17:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
0811830949
สมหวัง โคตรลาคำ
ลำดับดาวน์โหลด