ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังสมบูรณ์
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ ย้ายแนวเสากีดขวางการก่อสร้างถนน บริเวณไลน์แยกบ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
11/09/2563 08:00
11/09/2563 17:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
086-5343452
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด