ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองผุกเเละตำบลพระพุทธบาททั้งหมด
เพื่อปฏิบัติงานย้ายจุดติดตั้ง อุปกรณ์โหลดเบรกสวิตช์ ชนิดSF6
13/05/2563 09:00
13/05/2563 16:30
กฟจ.น่าน
0808451863
วันชัย ทองสุข
ลำดับดาวน์โหลด