ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-บ้านหลังเขาสวนหลวง,บ้านฝั่งห้วย,บ้านห้วยจำปา ม.11,12 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
ปรับปรุงปักเสาเปลี่ยนสายแรงสูง
21/12/2561 09:00
21/12/2561 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.