ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านไผ่ขุย ถึง บริเวณบริษัทโกลโบฟู๊ด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาพาดสายใหม่
10/09/2562 08:30
10/09/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
035571388
นรินทร คำภิภาค