ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สำนักการอัยการฮอด ถึง หน้าอนุบาลเรือนคำ
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณ สำนักการอัยการฮอด ถึง หน้าอนุบาลเรือนคำ ต.หางดง อ.ฮอด .เชียงใหม่
18/03/2565 09:00
18/03/2565 16:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด