ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่ทรายคำ ต.สุเทพ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/12/2564 09:00
24/12/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด