ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านซอย 1 หมู่ 5 ต.แม่น้ำคู้
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
30/06/2560 15:00
30/06/2560 15:30
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878,038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด
1เอกสารแนบ30.JPG