ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พล
ปักเสา 12.00 ม. จำนวน 1 ต้น
พาดสาย 185 A จำนวน 240 ม.
27/04/2565 09:00
27/04/2565 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด