ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริเวณซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
13/02/2563 09:00
13/02/2563 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
ปาณิสรา ศรีวิไล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 13/02/2563