ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองมะปริง ม.2 แม่น้ำคู้
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี ๒๕60
30/06/2560 13:40
30/06/2560 14:10
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878,038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด
1เอกสารแนบ30.JPG