ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปากทางบ้านดงกระทงยาม ต.ดงกระทงยาม ต.บางกุ้ง
งานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
02/02/2565 08:00
02/02/2565 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
0956585840
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด