ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านผ่านศึก 4 ตำบลบ้านตาด จ.อุดรธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/04/2565 09:00
24/04/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด