ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าสวนทวีชล ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
เปลี่ยนอุปกรณ์ด้านแรงสูงชำรุด
บริเวณหน้าสวนทวีชล
พื้นที่ได้รับผลกระทบ สวนทวีชลบริเวณห้องประชุมฮอไรซัน
18/04/2565 08:30
18/04/2565 16:30
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด