ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าจี้
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟแรงสูง 115 KV บริเวณ บ้านป่าจี้
26/09/2564 08:00
26/09/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด