ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ตำบลทัพไทยและตำบลทัพเสด็จบางส่วน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการดับไฟเพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณสี่แยกบ้านโคกเพร็ก จึงทำให้พื้นที่ตำบลทัพเสด็จ(บ้านโคกเพร็ก,บ้านโคกทหาร,บ้านแสง์,บ้านเจียงดำ,บ้านโคกแจง,บ้านคลองน้ำใส,บ้านทัพเสรี) และตำบลทัพไทย(บ้านโคกสะอาด,บ้านกระสังข์,บ้านรัตนะ,บ้านน้ำเงิน,บ้านโคกจาน,บ้านหนองบัว,บ้านทองเจริญ,บ้านโคกปราสาท,บ้านโคกระกา,บ้านทัพไทย,บ้านทับทิมสยาม 03) ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว
25/02/2564 08:30
25/02/2564 17:00
กฟอ.ตาพระยา
037-269124
เดชดำรงค์ ลักษณะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ