ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดพระปรางค์มุนี หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และหมู่ที่ 10 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณวัดพระปรางค์มุนี หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และหมู่ที่ 10 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
08/11/2564 15:33
08/11/2564 15:33
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ