ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยซวก
ปรับปรุงระบบจำหน่าย วันที่ 13 พ.ย.62 เวลา 09.00- 16.00 น.
13/11/2562 09:00
13/11/2562 16:00
กฟอ.เชียงคาน
0872153264
นายนที วิชัยวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด