ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้า รพ.ศิริเวช - หน้า Amway
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ บริเวร ปากทางเข้า รพ.ศิริเวช - หน้า Amway ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
27/07/2565 08:00
27/07/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด