ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบล ดูน อำเภอกันทรารมย์
พื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้บ้านหนองมะแซว บ้านโนนสัง
20/02/2564 09:00
20/02/2564 13:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด