ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.รบ.-หมู่บ้านภูริน,ตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ตึกโจ๊กซัวเถา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูง
19/10/2562 09:00
19/10/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.