ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่ยาก ม.8 ต.บ้านกลาง
ทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง เวลา 08.00-12.00 น. โดยประมาณ
17/01/2565 08:00
17/01/2565 12:00
กฟจ.ลำพูน
0806765914
เอกชนะ คาน
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านแม่ยาก