ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยน้ำตกโตนไทร 13 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยน้ำตกโตนไทร 13 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างขยายเขตงาน นายกฤติน ชัยขจรศักดิ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Soi Ton Sai Waterfall 13 Moo 1 Thepkrasattri Sub-district, Thalang, Phuket On Wednesday, 11 May 2022 from 09.00 am. - 12.00 pm.
11/05/2565 09:00
11/05/2565 12:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร