ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคลองพรอด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
15/02/2562 09:00
15/02/2562 17:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ