ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ซอย 1 บางส่วน หมู่ที่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจำหน่ายหม้อแปลง พีอีเอ 30-003989 ขนาด 160 เควีเอ บริเวณหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ซอย 1 บางส่วน หมู่ที่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง เวลา 15.00 น. กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป 02-5169740, 02-5161094-95
10/10/2562 10:00
10/10/2562 15:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด