ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมทางหลวง 117 (ขาล่อง) ตรงข้ามปั๊ม ปตท.เนินปอ
เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จากสายเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟ
27/07/2563 09:00
27/07/2563 17:00
กฟอ.วชิรบารมี
056-900076
ไพศาล เสนะจำนงค์
ลำดับดาวน์โหลด