ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโป่งนก, บ้านแม่ป่าไผ่, บ้านธิ, บ้านไร่, บ้านห้วยไคร้ ต.แม่คะ อ.ฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านโป่งนก หมู่ 7 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าตั้งแต่ บริเวณ บ้านโป่งนก, บ้านแม่ป่าไผ่, บ้านธิ, บ้านไร่ ถึงบริเวณ บ้านห้วยไคร้ (ตามแผนผังแนบ) ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
21/05/2564 08:30
21/05/2564 12:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย