ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยห้วยสูบ-หนองจอก ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเพิ่มเฟสระบบแรงสูง
29/06/2561 09:00
29/06/2561 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน