ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กม.4 ฮอดรีสอร์ท ถึง กม.23ปากทางเข้าอำเภอแม่แจ่ม
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด งานMS200 ตั้งแต่บริเวณ กม.4 ฮอดรีสอร์ท ถึง กม.23ปากทางเข้าอำเภอแม่แจ่ม
18/08/2564 09:00
18/08/2564 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด