ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเชียงยืน ม.4 ต.ยางเนิ้ง
ดับไฟสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
13/01/2565 13:00
13/01/2565 17:00
กฟอ.สารภี
053-325614
ณัฐวุฒิ วิชัย